O firmie

ADD-ART Studio – naszą siłą są ludzie

Agencja reklamowa ADD-ART Studio ma swoje początki na rynku w latach 90-tych, kiedy kampanie reklamowe w Polsce stawiały dopiero swoje pierwsze kroki. Od początku postawiliśmy na zespół - z solidną wiedzą teoretyczną popartą odpowiednim wykształceniem, kreatywny, stawiający na rozwój, nie bojący się nowych wyzwań. Dziś to on stanowi nasz kapitał i pozwala firmie wybijać się ponad konkurencję.

Ludzi, którzy przygotowują kampanie dla naszych Klientów łączy kreatywne podejście, duża energia, bogata wiedza i wytrwałość w dążeniu do celu. Dzieli ich podejście do zadań – zespół jest mieszanką różnych charakterów, co pozwala nam łączyć solidność i dokładność z niestandardowymi pomysłami, które stanowią siłę reklamy.

Co możemy Ci zaoferować?

Świadczymy kompleksowe usługi reklamowe, które pozwolą Ci wypromować markę, zdobyć nowych Klientów, wykreować zainteresowanie wokół wprowadzanego właśnie na rynek produktu, przyciągnąć zainteresowanych świadczonymi usługami.

Dla nas każdy projekt jest nowym wyzwaniem i wkładamy w niego mnóstwo energii. Z równym zainteresowaniem planujemy i realizujemy kampanie reklamowe dla dużych koncernów, jak i zlecenia od firm wkraczających dopiero na rynek czy Klientów indywidualnych.

Opracowujemy kampanie, przygotowujemy gadżety reklamowe, organizujemy eventy. Posiadamy dział graficzny, zajmujemy się poligrafią, produkujemy różnego rodzaju formy reklamowe w oparciu o własne zaplecze produkcyjno-maszynowe.02.02.2017 r.
Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach projektu Bon na innowacje pn. „Opracowanie technologii interaktywnej reklamy elewacyjnej zasilanej autonomicznie” nr RPMA.01.02.00-14-6180/16. Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie Wnioskodawcy lub zostanie przesłany po przesłaniu korespondencji o chęci przystąpienia do konkursu ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2 - pobierz plik pdf

20.03.2017 r.
Informacja o wyborze wykonawcy usługi B+R do Projektu pn. "Opracowanie technologii interaktywnej reklamy elewacyjnej zasilanej autonomicznie" nr RPMA.01.02.00-14-6180/16.

W odpowiedzi na zapytania ofertowe wpłynęły 3 oferty.
Najwyższą ilość punktów 100 uzyskała oferta Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, który został wybrany na wykonawcę usługi.

05.05.2017 r.
W związku z niemożliwością zawarcia umowy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Zamawiający informuje o odstąpieniu od podpisania umowy z Wykonawcą. O wyborze kolejnego Wykonawcy poinformujemy dnia 12-05-2017r.

12.05.2017 r.
Informacja o wyborze drugiego z listy wykonawców projektu pn. "Opracowanie technologii interaktywnej reklamy elewacyjnej zasilanej autonomicznie" nr RPMA.01.02.00-14-6180/16.

Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i w toku postępowania uzyskał 99,37 punktów jest:
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach (08 -110), ul. Sokołowska 161.

26.09.2017 r.
Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach projektu Bon na innowacje pn. "Zakup usługi B+R w firmie Add-Art Studio Joanna Smolińska." nr RPMA.01.02.00-14-7819/17 . Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie Wnioskodawcy lub zostanie przesłany po przesłaniu korespondencji o chęci przystąpienia do konkursu ofert oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058146

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/1.2 - pobierz plik pdf

16.10.2017 r.
Informacja o wyborze wykonawcy usługi B + R do Projektu pn. "Zakup usługi B+R w firmie Add-Art Joanna Smolińska" RPMA.01.02.00-14-7819/17. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jako jedyna oferta uzyskała największą ilość punktów – 100. Tym samym wybrano Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku jako wykonawcę usługi.

08.11.2017 r.
Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-8442/17 pn. "Opracowanie strategii rozwoju firmy Add-Art Studio Joanna Smolińska". Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 "Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu", Poddziałanie 3.1.2 "Rozwój MSP", typ projektu "Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo".

21.11.2017 r.
Niniejszym informujemy, że wykonawcą usługi został Instytut Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.instytutdoradztwa.com

26.11.2018
Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje pt. „Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+R” nr RPMA.01.02.00-14-a900/18. Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie Wnioskodawcy lub zostanie przesłany po przesłaniu korespondencji o chęci przystąpienia do konkursu ofert. Czas składania ofert mija 10 grudnia 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/1.2 - pobierz plik pdf

12.12.2018
Informacja o wyborze wykonawcy usługi Projektu pt. "Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+R” nr RPMA.01.02.00-14-a900/18.
W odpowiedzi na zapytania ofertowe wpłynęły 3 oferty.
Najwyższą ilość punktów 100 uzyskała oferta Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, która została wybrana na wykonawcę usługi.Wdrożyliśmy system CRM ITCube.

Klienci nam ufają – od lat współpracujemy z wieloma markami z Radomia i całego kraju.