Projekty UE

Firma Add-Art Studio posiada doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych systemów identyfikacji wizualnej. Dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr RPMA.01.02.00-14-a900/18, pt.: „Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+R”. Projekt przewiduje opracowanie wzorów przemysłowych optymalnych dla zastosowania technologii “zielonego” zasilania w formach przestrzennych wbudowujących się w architekturę nowoczesnego miasta wg. koncepcji SMART CITY. Realizacja projektu pozwoli na znaczący rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Add-art Studio.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 zł

czytaj więcej {...}

Klienci nam ufają – od lat współpracujemy z wieloma markami z Radomia i całego kraju.